ALS Food & Pharmaceutical Polska Sp. z o.o.

Firma zajmuje się prowadzeniem badań z zakresu analityki żywności między innymi w obszarze mikrobiologii, fizykochemii, sensoryki, a także organizacją szkoleń, przeprowadzaniem audytów i świadczeniem usług doradczych. Istotną częścią działalności jest również dostarczanie narzędzi informatycznych dla branży spożywczej, hotelarskiej i restauracyjnej. Autorski program Webhaccp – food safety@work pozwala na proste i efektywne zarządzanie systemem HACCP.