Centrum Badań DNA

Centrum Badań DNA sp. z o.o. jest innowacyjną firmą biotechnologiczną, która świadczy usługi z zakresu genetycznej diagnostyki medycznej i mikrobiologicznej, w oparciu o nowoczesne technologie badań molekularnych. Centrum opracowuje, wdraża i oferuje innowacyjne technologie z zakresu analiz DNA, wnosząc nową jakość do współczesnej diagnostyki medycznej, mikrobiologicznej i weterynaryjnej.