Inno-Gene SA

Spółka Inno-Gene SA została utworzona w celu zarządzania grupą kapitałową, złożoną z podmiotów branży life-science, prowadzących specjalistyczną działalność. Ideą funkcjonowania grupy jest komercjalizacja efektów prowadzonych prac, które są lub staną się usługami, produktami, patentami o określonej wartości rynkowej. Inno-Gene SA prowadzi nadzór merytoryczny nad projektami realizowanymi przez podmioty zależne, jak również zapewnia finansowanie ich rozwoju.