Analysis Biegli Sądowi

Główny punkt oferty firmy Analysis Biegli Sądowi stanowią badania w postępowaniu sądowym z zakresu analizy substancji odurzających i psychotropowych, w tym między innymi analizy narkotyków, substancji psychotropowych, a także nowych środków odurzających, tzw. „dopalaczy”