BioInfoBank Institute

Instytut BioInfoBank jest organizacją badawczo-rozwojową o charakterze non-profit. Jego misja to kreowanie, inspirowanie i rozwój innowacyjnych koncepcji w szeroko pojmowanym obszarze „life-sciences”. Innym celem prowadzonej działalności jest także wspieranie najlepszych polskich naukowców w osiąganiu sukcesów badawczych i wdrożeniowych. W centrum zainteresowań naukowych Instytutu leżą bioinformatyka, biologia molekularna i biotechnologia. Wśród zrealizowanych projektów znajduje się wiele serwisów i rozwiązań bioinformatycznych o światowym znaczeniu oraz badania i prace rozwojowe z zakresu nowoczesnych terapii przeciwnowotworowych. Owocem starań BioInfoBanku są rozwiązania bio-medyczne i technologiczne na skalę światową oraz ich komercjalizacja.