Sławomir Koziński

Koordynator techniczny. Odpowiedzialny za stronę techniczną budynku, naprawy, przeglądy i gwarancje.
Tel. 61 627-21-03
e-mail: slawomir.kozinski@ppnt.poznan.pl