Tomasz Łukaszewicz

Kierownik DataCenter. Odpowiedzialny za prowadzenie zespołu specjalistów IT, planowanie, projektowanie i wdrażanie nowych usług, rozwój technologii DataCenter oraz nadzór nad ciągłością działania usług serwerowni.
Tel. 61 627-21-10
e-mail: tomasz.lukaszewicz@ppnt.poznan.pl