eSmoking Institute

eSmoking Institute jest jedną z niewielu na świecie wyspecjalizowanych jednostek naukowo-badawczych prowadzących badania w zakresie analizy chemicznej płynów nikotynowych, bezpieczeństwa technologii e-papierosów oraz wpływu e-palenia na zdrowie człowieka. Współpracuje z niezależnymi instytucjami publicznymi zajmującymi się badaniem zjawiska e-palenia w aspekcie chemicznym i medycznym.