Zespół

Piotr Gulewicz

Specjalista ds. biotechnologii. Współpracuje z jednostkami badawczymi i firmami branży biotechnologicznej.
Tel. 61 62 72 108
e-mail: piotr.gulewicz@ppnt.poznan.pl

Sławomir Koziński

Koordynator techniczny. Odpowiedzialny za stronę techniczną budynku, naprawy, przeglądy i gwarancje.
Tel. 61 627-21-03
e-mail: slawomir.kozinski@ppnt.poznan.pl

Tomasz Łukaszewicz

Kierownik DataCenter. Odpowiedzialny za prowadzenie zespołu specjalistów IT, planowanie, projektowanie i wdrażanie nowych usług, rozwój technologii DataCenter oraz nadzór nad ciągłością działania usług serwerowni.
Tel. 61 627-21-10
e-mail: tomasz.lukaszewicz@ppnt.poznan.pl

Jarosław Mikołajczak

Administrator budynku odpowiedzialny za jego sprawne funkcjonowanie, wynajmowanie salek, fakturowanie i rozliczanie.
Tel. 61 627-21-00
e-mail: jaroslaw.mikolajczak@ppnt.poznan.pl