Opracowywanie Technologii

Pomagamy firmom oraz zespołom  badawczym w opracowywaniu nowych technologii lub ulepszaniu tych istniejących.

Współpracujemy z naukowcami z poznańskich ośrodków badawczych i wykorzystujemy odkrycia naukowe w praktyce przemysłowej.

Charakteryzuje nas szerokie spektrum możliwości badawczych:

  • opracowywanie podstawowych założeń technologicznych syntezy chemikaliów i biochemikaliów,
  • bilansowanie i skalowanie procesów chemicznych,
  • opracowywanie metodyki izolacji i oczyszczania produktów syntezy,
  • optymalizacja procesów chemicznych i biotechnologicznych,
  • określanie możliwości recyklingu lub zagospodarowania odpadów procesowych,
  • przygotowanie instrukcji stanowiskowych do projektu procesowego.

Zespół ekspertów dysponujący unikatową aparaturą jest w stanie dostarczyć rozwiązania technologiczne usprawniające produkt lub metodę produkcyjną dla klientów z różnych branż przemysłu (spożywczy, kosmetyczny, chemiczny itd.). Każde rozwiązanie jest opracowywane indywidualnie, w ścisłej współpracy ze zleceniodawcą.

Kompleksowość obsługi zapewniają specjalistyczne pracownie: chemiczna, biotechnologiczna, procesów w nadkrytycznym CO2, fotowoltaiczna oraz bioremediacji, a także wsparcie laboratoriów zlokalizowanych w Poznańskim Parku Naukowo-Technologicznym (Inkubator Technologii Chemicznych, laboratorium badań nad odpadami Waste-Klaster, Poznańskie Laboratorium Radiowęglowe)

Aby skorzystać z naszych usług skontaktuj się z nami:
e-mail: badania@ppnt.poznan.pl