Centrum Biotechnologii PPNT

Centrum Biotechnologii PPNT to nowoczesna baza laboratoryjna oraz know-how pozwalające zarówno na praktyczne wykorzystanie odkryć naukowych w przemyśle, jak i rozwijanie naukowych badań mikrobiologicznych. Specjalizuje się w szerokim spektrum badań i usług mikrobiologicznych produktów spożywczych, pasz, kosmetyków, chemii gospodarczej, ale również powietrza, powierzchni roboczych oraz cieczy.

Eksperci Centrum Biotechnologii pomogą stworzyć system kontroli produktów pod względem bezpieczeństwa mikrobiologicznego i zmniejszą ryzyko wynikające z zanieczyszczenia drobnoustrojami. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom klientów, oferujemy program szkoleń, opracowanych na potrzeby indywidualnego odbiorcy.

Centrum Biotechnologii wraz z zapleczem naukowym, aparaturowym, jak i lokalowym jest strategicznym partnerem dla firm prywatnych, instytutów naukowo-badawczych oraz konsorcjów.

Aby skorzystać z naszych usług skontaktuj się z dr Piotrem Gulewiczem:
Piotr Gulewicz
tel. 882 081 632
e-mail: badania@ppnt.poznan.pl

Centrum Biotechnologii wykorzystuje metody współczesnych nauk biologicznych w celu otrzymania nowych preparatów enzymatycznych oraz szczepów drobnoustrojów do wytwarzania różnorodnych produktów. Szczegółowe zadania obejmują m.in. produkcję składników żywności funkcjonalnej, wytwarzanie tanich i łatwych w obsłudze biosensorów do wykorzystania w diagnostyce żywności i ochronie środowiska oraz opracowanie nowych technologii ochrony środowisk.

Wybrane usługi:

 • Badanie wzrostu mikroorganizmów.
 • Hodowle w bioreaktorach.

Chętnie przeprowadzimy również inne działania z zakresu R&D po konsultacjach z klientem. Jesteśmy gotowi podjąć współpracę w badaniach i rozwoju biotechnologicznym!

Na zestaw do usług mikrobiologii składają się następujące urządzenia:

 • Zestaw cieplarek o pojemności 115, 170, 260, 400 dm3 Procesy inkubacji organizmów oraz kondycjonowania mediów wrażliwych na ciepło lub ogrzewaniu w zastosowaniach mikrobiologicznych może być prowadzone przez cieplarki o pojemności 115, 170, 260, 400 dm3. Cieplarka o pojemności 170 dm3 posiada czujnik podczerwieni IR kontroluje stężenie CO2. Komora inkubatora ogrzewana jest jednocześnie z sześciu stron, co pozwala na utrzymanie stabilnej i jednorodnej temperatury bez konieczności stosowania wymuszonego obiegu powietrza.
 • Zestaw 2 wytrząsarek powietrznych z oświetleniem fotosyntetycznym Urządzenie pozwalające na jednoczesne wytrząsanie od 187 kolbek 10ml do 6 kolb 5000 dm3. Programowalne sterowniki automatycznie zmieniają temperaturę, prędkość, światło fotosynetyczne oraz dezynfekcyjne UV w zaprogramowanych przedziałach czasowych.
 • Trójstanowiskowy zestaw do filtracji membranowej z pompą próżniową Wielostanowiskowy zestaw do filtracji płynów związany z procesami membranowymi. Zestaw przeznaczony do procesów frakcjonowania, zagęszczania oraz diafiltracji. Wyposażenie pozwala na prowadzenie prac badawczo-rozwojowych związanych z hodowlą mikroorganizmów umożliwiając wyższą produktywność biomasy.
 • Homogenizator perystaltyczny typu Stomacher Sterylna i szybka homogenizacja bez ryzyka kontaminacji, możliwość rozcieńczania oraz filtracji rozdrabnianych próbek; 2 moduły prędkości: stała i zmienna – w zakresie 6-9 cykli na sekundę. Homogenizator pozwala na przeprowadzenie testów sterylności, analizę bakteryjną żywności, analizę kliniczną i weterynaryjna, badanie próbek żywności.
 • Mikroskop fluorescencyjny z odwróconym układem optycznym

Na zestaw do usług biotechnologii przemysłowej składają się następujące urządzenia:

 • Zespół bioreaktorów o pojemności 2,5-14,0 dm3; 7,0-19,5 dm3; 65 dm3; 125 dm3 oraz 2-5 dm3 wraz z oprogramowaniem BioCommand Centrum Biotechnologii posiada na wyposażeniu w pełni sprawną linie bioreaktorów do hodowli bakterii, drożdży i innych grzybów o pojemności 2,5-14,0 dm3, 7,0-19,5 dm3, 65 dm3, 125 dm3 oraz 2-5 dm3 wraz z oprogramowaniem BioCommand. Wszystkie urządzenia posiadają oprzyrządowanie pozwalające na pełną kontrolę parametrów procesu (pH/DO), kontrolę przepływu do 4 gazów (powietrze/O2/N2/CO2), poziomu napełniania naczynia oraz innych parametrów istotnych dla procesów hodowli. Mogą być wykorzystane do prowadzenia hodowli okresowych, okresowych z zasilaniem oraz ciągłych w warunkach zarówno tlenowych, jak i beztlenowych. Oprogramowanie komputerowe BioCommand pozwala na monitorowanie, kontrolę i zapis danych pochodzących z procesów hodowlanych w bioreaktorach.
 • Wirówka przepływowa oraz systemy do separacji membranowej Szybkie procesy separacji i rozdzielania mieszanin biologicznych i farmaceutycznych na skalę laboratoryjną lub pilotażową mogą być przeprowadzane przez wirówkę przepływową, wyposażoną w wężownicę o stałej prędkości 20000 obr./min. Pojemność komory do 2 dm3; całkowita objętość przepływu 20-75 dm3 mieszaniny. Możliwość pracy z objętościami nawet do 500 dm3 w przypadku małej gęstości mieszaniny. Zestaw do filtracji membranowej ze zbiornikiem 10 dm3 doskonale sprawdza się do frakcjonowania substancji zawartych w mieszaninie reakcyjnej lub płynie pohodowlanym.
 • Wirówka laboratoryjna z chłodzeniem Pojemność do 4 x 750ml (max. 24 000g). Dzięki szerokiej gamie rotorów i akcesoriów urządzenie może być wykorzystane w diagnostyce, biotechnologii, biologii molekularnej , laboratoriach kontroli jakości, przemyśle farmaceutycznym. Urządzenie z systemem chłodzenia w zakresie: od -20°C do +40°C
 • Autoklaw pionowy o pojemności 190 dm3 Autoklaw pozwalający na pełni automatyczny proces sterylizacji parowej materiału: ciecze, materiały stałe lub materiały półpłynne/odpady. Oferuje dodatkowo funkcję aparatu Kocha.
 • Sprzęt pomocniczy: komora laminarna, zamrażarka niskotemperaturowa, wirówki.