Laboratorium Fotowoltaiczne

Laboratorium Fotowoltaiczne dostarcza firmom innowacyjne rozwiązania z zakresu wytwarzania i zarządzania energią elektryczną pozyskiwaną ze słońca i pomaga optymalizować koszty zużycia energii elektrycznej. Jest to specjalna jednostka, która łączy badania naukowe z projektami wdrożeniowymi.

Wyposażenie Laboratorium stanowią:

  • Fotowoltaiczne Bloki Energetyczne złożone z poli- i monokrystalicznych modułów fotowoltaicznych, inwerterów oraz urządzeń stacji roboczych (programowalnych modułów monitorujących, synchronizujących oraz sterujących) składające się na cztery instalacje badawcze o mocy 10 kW każda.
  • Centrum Usług i Sterowania, czyli platforma technologiczna wykorzystująca zaawansowany technicznie sprzęt ITC wraz z integrowanym oprogramowaniem zarządzającym, służąca do nadzoru nad pracą instalacji badawczych Laboratorium oraz wspomagająca optymalizację kosztów zużycia energii elektrycznej.

Kontakt:
e-mail: badania@ppnt.poznan.pl